ระบบจัดการปริมาณน้ำสูญเสีย

ระบบแสดงพื้นที่การจ่ายน้ำ แสดงแนวท่อการจ่ายน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ และตำแหน่งมาตรวัดน้ำ

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับผลงาน

ระบบแสดงพื้นที่การจ่ายน้ำ แสดงแนวท่อการจ่ายน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ และตำแหน่งมาตรวัดน้ำ และระบบยังสามารถสรุปผลและเฝ้าระวังและดันน้ำสูงหรือต่ำ ตามอุปกรณ์ตรวจจับที่หน้างานได้

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น

  • แสดงกราฟเส้นเปรียบเทียบระหว่าอัตราการไหลและแรงดันนํ้าตามแกนเวลา
  • แสดงขอบเขตพื้นที่ควบคุมนํ้าสูญเสีย ตามพื้นที่เขตการใช้นํ้าประปา
  • แสดงขอบเขตพื้นที่ควบคุมนํ้าสูญเสีย ตามแนวท่อและอุปกรณ์ประปา
  • แสดงแผนที่ตําแหน่งมาตรผู้ใช้นํ้าทุกราย โดยอ้างอิง กับแผนที่สาธารณูปโภคอ้างอิงของเทศบาลฯ
  • แสดงตารางข้อมูลรายการ ปริมาณนํ้าจ่ายตามเขต
  • แสดงตารางข้อมูลรายการ ปริมาณนํ้าจําหน่าย
  • แสดงตารางข้อมูลรายการ ปริมาณนํ้าสูญเสีย
  • แสดงตารางข้อมูลรายการ อัตรานํ้าสูญเสีย