แอปพลิเคชันจดหน่วยน้ำเทศบาลนคร

แอปพลิเคชั่นจดหน่วยน้ำเทศบาลนคร นครราชสีมา สำหรับบันทึกหน่วยน้ำและใบแจ้งหนี้

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับผลงาน

แอปพลิเคชั่นสำหรับจดหน่วยน้ำเทศบาลนคร นครราชสีมา สามารถจดหน่วยน้ำและออกใบแจ้งหนี้ได้ในตัว ตอบโจทย์การทำงานและการให้บริการที่รวดเร็ว

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น

  • แสดงรายชื่อของผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้จดหน่วยน้ำประจำเดือน
  • แสดงรายชื่อของผู้ใช้น้ำที่จดแล้วประจำเดือน
  • แสดงประวัติหน่วยน้ำของผู้ใช้น้ำ
  • บันทึกหน่วยน้ำประจำเดือน
  • ออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
  • ออกใบแจ้งหนี้พร้อมใบเสร็จเดือนที่ผ่านมา
  • ออกใบแจ้งหนี้พร้อมยอดหนี้ค้างชำระ
  • แสดงคิวอาร์โค้ดพร้อมสแกนจ่ายได้ทันที