ระบบจัดการโลจิสติกขนาดใหญ่

ระบบบริหารจัดการการขนส่งขนาดใหญ่

ติดต่อเรา

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น

 • รองรับการใช้งานรถหลากหลายประเภท
 • สามารถทำงานร่วมกับรถร่วมประเภทต่างๆ
 • รองรับลูกค้าทั่วไป จนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่
 • มีระบบการนัดหมายลูกค้าเพื่อเจาะกลุ่มกลุ่มลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายได้
 • สามารถกำหนดเป้ายอดขายได้
 • สามารถวางแผนคำนวณต้นทุนต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่ง
 • รองรับและควบคุมการทำงานพนักงานขับรถผ่าน moblie
 • รองรับการออกเอกสาร ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบสั่งงาน แจ้งหนี้ วางบิล มัดจำ
 • จัดการเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน
 • จัดการซ่อมบำรุงรถ
 • จัดการยาง
 • จัดการเคลมอุบัติเหตุและสินค้าเสียหาย
 • แสดงผลสรุปต่างๆในรูปแบบรายงาน และ dashboard