ระบบบริหารจัดการการเช่ารถขนาดใหญ่

ระบบบริหารจัดการการเช่ารถขนาดใหญ่ สำหรับผู้ประกอบการและพนักงาน

ติดต่อเรา

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น

  • องรับการเช่าเหมารถหลากหลายประเภท
  • ควบคุมการเช่าเหมาผ่านใบงาน
  • วางแผนและควบคุมผ่านปฎิทินรถ
  • สามารถออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ใบเสร็จ และมัดจำ
  • จัดการเบี้ยเลี้ยง และ payroll สำหรับพนักงาน
  • แสดงผลสรุปต่างๆในรูปแบบรายงาน และ dashboard