ระบบบริหารจัดการการเข้าซ่อมบำรุง

ระบบบริหารจัดการการเข้าซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลม

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับผลงาน

ระบบบริหารจัดการการเข้าซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลม แสดงตารางงานในรูปแบบของปฏิทิน พร้อมสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น

  • ระบบจัดการผู้ใช้งาน
  • ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน
  • ระบบจัดการสินค้า
  • ระบบจัดการอะไหล่สินค้า
  • ระบบออกใบสัญญา
  • ระบบบันทึกการเข้าบำรุงรักษา
  • ตารางปฏิทินแสดงการเข้าบำรุงรักษา
  • ประวัติการเข้าบำรุงรักษาประจำวัน เดือน ปี