ระบบจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา

ระบบบริหารจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ประจำสำนักการประปาเทศบาลนคร

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับผลงาน

ระบบบริหารจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมา พัฒนาขึ้นให้ตามนโยบาย Smartcity ของเทศบาลนคร นครราชสีมา เพื่อให้การจัดการและบริหารภายในทำงานได้คล่องตัวและตอบโจทย์การให้บริการแก่ภาคประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น

 • ระบบรับคำร้อง
 • ระบบชำระค่าธรรมเนียมและเงินประกัน
 • ระบบบันทึกการจดหน่วยน้ำ
 • ระบบบันทึกใบแจ้งหนี้และออกใบแจ้งหนี้
 • ระบบชำระเงินและออกใบเสร็จ
 • ระบบจัดการผู้ใช้น้ำ
 • ระบบจัดการมาตรผู้ใช้น้ำ
 • ระบบบันทึกการติด-ตัด-เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ
 • ระบบงานเร่งรัดหนี้สิน
 • ระบบรายงานหนี้ค้างประจำ ปีงบประมาณ
 • ระบบรายงานรายได้ประจำ ปีงบประมาณ